Berita

Forum At-Tibyan Jubli Perak
Tarikh : 20 Feb 2022
 

Forum At-Tibyan Jubli Perak ini telah diadakan di Masjid Darul Ma'mur, Lawas pada 17 Rejab 1443 bersamaan 19 Februari 2022. Forum ini turut dihadiri oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan. Forum pada kali ini juga telah disampaikan oleh Mufti Negeri Sarawak, Sahibus Samahah Datu Haji Kipli bin Haji Yassin dan Mufti Negeri Sabah, Sahibus Samahah Datuk Haji Bungsu @ Aziz bin Haji Jaafar. Forum ini turut dihadiri oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan.

 

Useful Links