Berita

Bengkel Latihan Sistem Angka.sa2
Tarikh : 19 Nov 2021
 

 

Bengkel Latihan Angka.sa2 telah diadakan di Bilik ICT, Pustaka Negeri Sarawak pada 13 & 14 Rabiulakhir 1443 bersamaan 18 & 19 November 2021 yang disertai oleh beberapa orang warga kerja Jabatan Mufti Negeri Sarawak (JMNS). Useful Links