Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 21 Mac 2019
Versi 8.2.0a
Nilai BersamaNilai Bersama

Warga Jabatan Mufti berpegang kepada LIMA NILAI BERSAMA dalam melaksanakan misinya ke arah pencapaian visi yang ditetapkan, iaitu:

M - Mas'uuliyyah (Bertanggungjawab)
U - Ubudiyyah (Pengabdian)
F - Faqeeh (Kejituan Ilmu)
T - Tasamuh (Toleransi)
I - Itqan (Ketelitian)