ObjektifObjektif

Di antara objektif penubuhan Jabatan Mufti ialah:-