Sejarah JMNS

Sejarah Penubuhan JMNS


(Sebelum 1941)

Datu Hakim secara tidak langsung bertindak sebagai Mufti.

(Tahun 1941)

Mufti Negeri telah dilantik berikutan penggubalan Ordinan (Perbendaharaan Majlis Islam) melalui Mesyuarat Kerajaan Negeri.

(Tahun 1955)

Penubuhan Majlis Islam Sarawak pada 1 Mei 1955.
Perlantikan Ahli Jawatankuasa Fatwa menerusi Ordinan Majlis Islam (Pemerbadanan) (Bab 105 ).

(Tahun 1963)

Sarawak bergabung membentuk Malaysia. Mufti dilantik oleh Yang Di-Pertuan Agong; manakala perlantikan Ahli Lembaga adalah oleh Yang Di-Pertua Negeri.

(Tahun 1997)

Sebelum tahun 1997 Mufti adalah termasuk dalam kedudukan pegawai-pegawai Jabatan Agama Islam Sarawak.

(1 Januari 1997)

Pejabat Mufti Negeri Sarawak ditubuhkan secara rasminya di bawah Jabatan Ketua Menteri Sarawak.

(21 Februari 2014)

Pejabat Mufti Negeri Sarawak dinaik taraf sebagai sebuah jabatan.

Useful Links