Jadual Waktu Solat 2022


Jadual Waktu Solat Tahun 2021 Zon Khas (Kg. Ulu Merapok, Kg. Sungai Merapok, Kg. Manchu, Kg. Bukit Puan, Kg. Tanah Sibagol, Kg. Undop, Kg. Sasa, Kg. Bukit Manang, Kg. Merambai, Kg. Limpaki, Merapok, Kg. Bangkatan, Kg. Ladang Lalang, Kg. Lempaki Tengah, Kg. Lempaki Asal, Kg. Languban dan Kg. Patarikan)
Jadual Waktu Solat Tahun 2021 Zon 1 (Limbang, Sundar, Trusan, Lawas)
Jadual Waktu Solat Tahun 2021 Zon 2 (Niah, Bekenu, Miri, Sibuti, Marudi)
Jadual Waktu Solat Tahun 2021 Zon 3 (Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh, Bintulu)
Jadual Waktu Solat Tahun 2021 Zon 4 (Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanowit, Kapit, Song)
Jadual Waktu Solat Tahun 2021 Zon 5 (Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarikei, Julau, Bintangor, Rajang)
Jadual Waktu Solat Tahun 2021 Zon 6 (Kabomg, Lingga, Sri Aman, Engkilili, Lubok Antu, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok, Roban, Debak)
Jadual Waktu Solat Tahun 2021 Zon 7 (Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Maludam)
Jadual Waktu Solat Tahun 2021 Zon 8 (Kuching, Bau, Lundu, Sematan)

Jadual Waktu Solat Tahun 2022 Zon Khas (Kg. Ulu Merapok, Kg. Sungai Merapok, Kg. Manchu, Kg. Bukit Puan, Kg. Tanah Sibagol, Kg. Undop, Kg. Sasa, Kg. Bukit Manang, Kg. Merambai, Kg. Limpaki, Merapok, Kg. Bangkatan, Kg. Ladang Lalang, Kg. Lempaki Tengah, Kg. Lempaki Asal, Kg. Languban dan Kg. Patarikan)

 

Jadual Waktu Solat Tahun 2022 Zon 1 (Limbang, Sundar, Trusan, Lawas)

 

Jadual Waktu Solat Tahun 2022 Zon 2 (Niah, Bekenu, Miri, Sibuti, Marudi)

 

Jadual Waktu Solat Tahun 2022 Zon 3 (Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh, Bintulu)

 

Jadual Waktu Solat Tahun 2022 Zon 4 (Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanowit, Kapit, Song)

 

Jadual Waktu Solat Tahun 2022 Zon 5 (Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarikei, Julau, Bintangor, Rajang)

 

Jadual Waktu Solat Tahun 2022 Zon 6 (Kabomg, Lingga, Sri Aman, Engkilili, Lubok Antu, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok, Roban, Debak)

 

Jadual Waktu Solat Tahun 2022 Zon 7 (Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Maludam)

 

Jadual Waktu Solat Tahun 2022 Zon 8 (Kuching, Bau, Lundu, Sematan)

 

Useful Links