MISI

 

MISI 

MEMPERKASA KECEMERLANGAN KEFATWAAN BAGI MEMBIMBING MASYARAKAT ISLAM DENGAN RUJUKAN HUKUM YANG BERWIBAWA DAN UNGGUL UNTUK KESEJAHTERAAN UMMAH

Useful Links