Berita

Pertandingan Ulasan Buku JMNS
Tarikh : 05 Jul 2021
 

 

Pertandingan Ulasan Buku ini diadakan melalui aplikasi Zoom pada 5 Julai 2021 dan ditonton oleh warga kerja Jabatan Mufti Negeri Sarawak. 


Pengacara Majlis bagi Pertandingan Ulasan Buku JMNS iaitu Ustaz Nur Rahimin bin Rahim. 

Antara peserta yang menyertai Pertandingan Ulasan Buku JMNS. 


Useful Links